Uprkos svemu (2003) - 68 min

Uprkos svemu (2003) - 68 min

Mada su i njegovi osnivači priznali da je “stvoren da umre”, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je - uprkos svemu - ne samo preživeo, već i uspjeo.

"Uprkos svemu" je dokumentarni film o prvih 10 godina Tribunala i njegove tri velike bitke – za opstanak, za poštovanje i za vrijeme. O tome govore bivši i sadašnji predsjednici Tribunala: sudije Antonio Cassese, Gabrielle Kirk McDonald, Claude Jorda i Theodor Meron; glavni tužioci: Richard Goldstone, Louise Arbour i Carla del Ponte; kao i mnogi drugi akteri ovog uzbudljivog, značajnog i uspješnog eksperimenta međunarodnog krivičnog pravosuđa.

Arhivskim snimcima iz sudnica i sa mjesta zločina, film rekonstruiše najvažnije i najdramatičnije trenutke – svjedočenja žrtava, priznanja optuženih, forenzičke dokaze zločina, istrage, optužnice, presude – koji su obilježili deceniju u kojoj je, uprkos svemu, Tribunal opstao i uspeo.