Aktivnosti

NOVI INTERVJUI U ZBIRCI USMENA HISTORIJA TRIBUNALA

 30. avgust 2023.

H.S. Greve i M. Bergsma, Usmena Istorija MKSJ

SENSE centar nastavlja proširivati svoju zbirku razgovora s ključnim akterima nastanka i razvoja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

OKONČAN POSLEDNJI TRIBUNALOV POSTUPAK U HAGU

 12. juni 2023.

Jovica Stanišić i Franko Simatović izricanje presude 31.5.2023.

Jovica Stanišić i Franko Simatović bivši šefovi Službe državne bezbednosti Srbije (SDB) su konačnom presudom u ponovljenom postupku u Hagu proglašeni krivim za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bilo prisilno i trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva iz delov

„RAZORUŽAVANJE POVJESTI“- PRIMJERI DOBRE PRAKSE

 22. april 2023.

Četvrti webinar "Razoružavanje povjesti"

SENSE - Centar je u suradnji s Hrvatskom udrugom nastavnika povijesti (HUNP) održao webinar u seriji "Razoružavanje povijesti" na kojemu su nastavnici iz zemalja regije razmijenili iskustva i metode poučavanja o temama djece u ratu i uništavanju kulturne baštine.

KAMPANJA “AHMIĆI 1993 - 2023”

 10. april 2023.

Kampanja AHMIĆI 1993 -2023

SENSE Centar pokreće sedmodnevnu internet kampanju kojom, zajedno s dvadesetak organizacija civilnog društva iz BiH Hrvatske, Srbije i Crne Gore obeležava 30. godišnjicu zločina počinjenih u Ahmićima 16.

NJEMAČKI POSLENICI U POSJETI SENSE CENTRU

 2. april 2023.

Zaposlenici u njemačkom javnom sektoru u posjeti SENSE Centru

Grupa zaposlenika u njemačkom javnom sektoru posjetila posjetila je SENSE Centar za tranzicijsku pravdu.

MIRKO KLARIN 1943-2022

 16. decembar 2022.

Mirko Klarin

Naš kolega i prijatelj Mirko Klarin, osnivač i pokretački duh SENSE - Centra za tranzicijsku pravdu i Agencije SENSE, preminuo je u Briselu u 80. godini života. 

KAKO PRISTUPITI EVROPSKIM FONDOVIMA

 27. novembar 2022.

Mirjana Galo voditeljica udruge Homo s učesnicima seminara o EU fondovima

U okviru saradnje sa udrugama za zaštitu ljudskih prava iz Istre i drugih područja bivše Jugoslavije, SENSE Centar je bio domaćin seminara koji je udruga Homo iz Pule organizirala u okviru projekta "Između roda i kraja".

30 GODINA OD GRANATIRANJA SARAJEVSKE VIJEĆNICE

 24. avgust 2022.

Sarajevska Vijećnica - Zatiranje istorije i sjećanja

Granatiranje i spaljivanje Nacionalne biblioteke BiH 25. avgusta 1992. godine izazvalo je zgražavanje i žestoke osude u međunarodnoj javnosti i kvalifikovano je kao “kulturno sakaćenje” Sarajeva i pokušaj “brisanja prošlosti” Bosne.

KAKO POUČAVATI MLADE O RATU I RATNIM ZLOČINIMA

 2. maj 2022.

Radionica o poučavanju mladih o ratovima i ratnim zločinima

U SENSE Centru za tranzicijsku pravdu u Puli održana je radionica za nastavnike povijesti o korištenju arhive Haškog tribunala i metodama poučavanja učenika o materiji vezanoj uz rat i kršenja ljudskih prava.

Sarajevo ’92-'95: Teror u 12 slika

 3. april 2022.

Sarajevo 1992-1995: Teror u 12 slika

Obeležavajući tridesetu godišnjicu početka opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine SENSE Centar za tranzicijsku pravdu objavljuje interaktivni narativ Sarajevo 1992-1995: Teror u 12 slika.

USMENA ISTORIJA MKSJ - KAKO JE DOKUMENTOVAO SENSE

 29. januar 2022.

ICTY Oral History

SENSE Centar za tranzicijsku pravdu pokreće novi projekt sa ciljem da prvi put, na jednom mestu i u celosti  učini javno dostupnim video zapise i transkripte intervjua koje je u proteklih dvadesetak godina vodio sa glavnim akterima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

RADIONICA O KORIŠTENJU ARHIVE HAŠKOG TRIBUNALA

 22. januar 2022.

RADIONICA O KORIŠTENJU ARHIVE HAŠKOG TRIBUNALA U SENSE CENTRU

Radionica za nastavnike povijesti o korištenju arhive Haškog tribunala i Mehanizma za krivične sudove održana je u prostoru SENSE Centra za tranzicijsku pravdu a okupila je edukatore iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.