NJEMAČKI POSLENICI U POSJETI SENSE CENTRU

Zaposlenici u njemačkom javnom sektoru u posjeti SENSE Centru

Grupa zaposlenika u njemačkom javnom sektoru posjetila posjetila je SENSE Centar za tranzicijsku pravdu. Cilj petodnevnog obrazovnog putovanja kroz Istru/Hrvatsku u organizaciji njemačkog Instituta za obrazovanje odraslih je bliže upoznavanje s političkom i ekonomskom situaciju u zemlji. 

Posjetiocima je prezentiran rad SENSE centra od njegova začetka kao Novinske agencije SENSE krajem 1990-tih do sadašnjih aktivnosti, projekata i produkcije. Predstavljene su im i aktivnosti poput webinara za nastavnike povjesti kojima Centar promovira praktičnu primjenu online sadržaja na svojoj internet stranici: šest interaktivnih narativa, sedam dokumentarnih filmova kao i bogatu arhivu izvještaja sa svih suđenja za ratne zločine pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju te rasprava pred Međunarodnim sudom pravde u sporovima između država bivše Jugoslavije.