ONLINE GALERIJA FOTOGRAFIJA “KRICI IZ MASOVNIH GROBNICA”

ONLINE GALERIJA FOTOGRAFIJA “KRICI IZ MASOVNIH GROBNICA”

U okviru kampanje “Srebrenica 25: Zajedno protiv virusa poricanja”, SENSE Centar za tranzicionu pravdu je postavio online galeriju fotografija “Krici iz masovnih grobnica”. Fotografije je snimio britanski forenzički fotograf Tim Loveless koji je 1999. i 2000. sudjelovao u ekshumacijama masovnih grobnica u širem području Srebrenice, kao član međunarodnog forenzičkog tima Tužiteljstva Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju.

Iste fotografije su, u okviru kampanje “Srebrenica 25: zajedno protiv virusa poricanja”, izložene u prostoru SENSE Centra u Puli, Historijskom muzeju BiH u Sarajevu, Galeriji Ismeta Mujezinovića u Tuzli, Kulturnom centru u Visokom  i na drugim lokacijama.

Bogatstva i prednosti online galerije odražavaju se primarno u širokoj dostupnosti – svako ko ima pristup internetu i interes da posjeti ili potraži link, u par klikova je u svijetu izložbe, gdje god da se fizički u tom trenutku nalazio i u bilo koje vrijeme.

Osim fotografija, online Galerija SENSE Centra omogućava prezentiranje i video i audio zapisa, dokumenata uvedenih u dokaze tokom suđenja za ratne zločine i drugog relevantnog materijala za suočavanje sa prošlosću i činjenicama utvrđenim u postupcima pred međunarodnim i nacionalnim sudovima.

Online Galerija će, tako, poslužiti i kao alatka za interaktivno učenje. Umjesto posmatrača, posjetilac izložbe postaje istraživač koji otkriva svoj put kroz sadržaj koji skriva internet platforma, ulazi u ulogu kustosa za svoj „obilazak“ materijala – hoće li se zadržati na fotografskom ili video materijalu ili će odabrati dokumente iz kojih će ući dublje u opise onoga što vizulani sadržaji prikazuju, odabir je koji posjetilac online izložbe pravi svaki put kada posjeti izložbu, a to može biti onoliko puta koliko želi jer nije uslovljeno fizičkim odlaskom u izložbeni prostor.