Život i priključenije Radovana Karadžića (2005) - 51 min

Život i priključenije Radovana Karadžića (2005) - 51 min

"U svakoj sredini Radovan je imao drugo lice" – kažu o Karadžiću u filmu Život i priključenija Radovana Karadžića, optuženika, političara, psihijatra i pjesnika sa Durmitora. Film predstavlja nekoliko najizrazitijih među tim brojnim Karadžićevim licima.

U njegovom usponu od čobanina do mitološkog junaka bilo je mnogo obrta. Na kraju je najveći uspon ishodovao najdubljim padom. U tome ima drame, ima elemenata i tragedije i komedije. 

Dokumentarni materijali i izjave u ovom filmu jednako su značajni svakome, bez obzira na političku pripadnost i opredjeljenje, ko želi da razmotri lik i djelo Radovana Karadžića. Dakako i onima koje zanimaju nekadašnja i sadašnja Bosna, rat u bivšoj Jugoslaviji i politički procesi na Zapadnom Balkanu.