DRUGI DAN KAMPANJE DUBROVNIK 1991

Foto Pavo Urban

Granatiranje istorijskog jezgra Dubrovnika 6.12.1991. godine je u optužnicama i presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) kvalifikovano kao “uništavanje ili hotimično nanošenje štete ustanovama namenjenim religiji, dobrotvornim svrhama i obrazovanju, umetnosti i nauci, istorijskim spomenicima i umetničkim i naučnim delima.” https://youtu.be/IMD21ki2XOk 

Video je deo interaktivnog narativa Zatiranje istorije i sjećanja http://heritage.sensecentar.org/bhs/

Online kampanja DUBROVNIK 1991-SPOMENICI NA NIŠANU se može pratiti na SENSE Facebook stranici https://www.facebook.com/SENSETJC , YouTube kanalu https://www.youtube.com/sensecentar i na portalu SENSE Centra https://sensecentar.org/index.php/hr , kao i putem društvenih mreža partnerskih organizacija: Documente – Zagreb; Inicijativa mladih za ljudska prava - Beograd; Akcije za ljudska prava – Podgorica; Helsinškog odbora za ljudska prava, - Beograd; Fonda za humanitarno pravo – Beograd; Centra za građansko obrazovanje – Podgorica; Centra za demokratiju i tranzicijsku pravdu – Banja Luka; Muzeja crvene povijesti – Dubrovnik; Udruženja žrtava torture – Sarajevo; Historijskogi muzeja BiH – Sarajevo; Vojvođanskog građanskog centra – Novi Sad; Media Centra – Sarajevo; Centra za postkonfliktna istraživanja – Sarajevo; Memorijalnog Centra Srebrenica i Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije – Sarajevo