Trijumf zla (2001) - 90 min

Trijumf zla (2001) - 90 min

“Trijumf zla” - dokumentarni film agencije SENSE o suđenju za genocid u Srebrenici - je prvi i za sada jedini video–dokument o jednom kompletnom suđenju pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

“Trijumf zla” prikazuje sve faze sudskog postupka: od uvodnih riječi optužbe i odbrane do presude, najdramatičnija svjedočenja očevidaca zločina i žrtava koje su preživjele masovna streljanja. Značajan deo filma je posvećen prezentaciji forenzičkih dokaza: video materijala i fotografija o ekshumacijama masovnih grobnica i ljudskim ostacima i drugim predmetima koji su u njima pronađeni, kao i svjedočenjima forenzičkih eksperata koji su učestvovali u ekshumacijama.

Optuženi general Radislav Krstić, bivši komandant Drinskog korpusa VRS, je presudom od 2. avgusta 2001. osuđen na 46 godina zatvora zbog učešća u deportaciji oko 30.000 žena i djece i ubistvu više od 7.000 muškaraca poslije pada srebreničke enklave u julu 1995. General Krstić je prvi optuženi koji je pred Haškim tribunalom proglašen krivim za genocid.