DRUŠTVA ZAROBLJENA U PROŠLOSTI

Predsednik MRMKS Carmel Agius

Zabrinjavajuće je što se zločini i dalje snažno poriču i što se ratni zločinci i dalje slave, čime se samo produbljuje jaz između društava zarobljenih u prošlosti. U tom kontekstu, angažman organizacija civilnog društva je od najvećeg značaja - istaknuo je sudac Carmel Agius, predsjednik MRMKS, u poruci na otvaranju kampanje  “Srebrenica 25: Zajedno protiv virusa poricanja” u SENSE Centru u Puli

Veliko mi je zadovoljstvo da vam se danas pridružim povodom pokretanja kampanje “Srebrenica 25: Zajedno protiv virusa poricanja”, koju su organizovali SENSE - Centar za tranzicijsku pravdu i njegovi regionalni partneri, kao i otvaranja impresivne “Srebreničke kolekcije”.

Dame i gospodo, istorija je pokazala da obnova društva razorenog sukobom u velikoj mjeri zavisi od njegove sposobnosti za sučeljavanje s teškim nasljeđem svoje prošlosti. Za prihvatanje iskustva onih koji su propatili. Za suočavanje s istinom. Ovi procesi, čak i ako su dugotrajni i bolni, nose u sebi potencijal za revitalizaciju i pomirenje zajednica i čitavih država, te za jačanje vladavine prava.

Bezbrojna kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena su u bivšoj Jugoslaviji tokom sukoba 1990-ih, kada je preko stotinu hiljada ljudi ubijeno, milioni su raseljeni i protjerani iz svojih domova, a dragocjeno kulturno naslijeđe je bilo sistematski uništavano. Neprekidna spirala zla kulminirala je u Srebrenici prije 25 godina, u julu 1995., kada je počinjen genocid nad skoro 8.000 muškaraca i dječaka bosanskih Muslimana.

MKSJ i Mehanizam su više puta u svojim presudama utvrdili da se ovaj genocid dogodio, i tako pružili pravni epilog strahotama koje su neizbrisivo obilježile zajednice u regionu i udaljile ih jedne od drugih. Putem zaključaka iz presuda i utvrđivanjem individualne krivične odgovornosti onih koji su u tim strahotama učestvovali, ostvaren je značajan element pravde. Pored toga, sada postoji i neporeciv istorijski zapis.

Zahvaljujući radu MKSJ-a i Mehanizma, sadašnjim i budućim generacijama ostaje na raspolaganju bogato pravno naslijeđe i izvanredna pravosudna arhiva. To obuhvata ne samo presude i odluke, nego i milione stranica dokumentarnih dokaza, hiljade sati audio i video materijala, te brojne fizičke predmete. Ovi jedinstveni resursi mogu poslužiti kao veoma vrijedno sredstvo lokalnim zajednicama koje su spremne da se suoče s prošlošću. 

Ipak, iako je pravosudna dimenzija potrebna, ona nije sama po sebi ovoljna za uspješne procese post-konfliktnog oporavka. Pored toga, potencijal za korištenje pravosudnih mehanizama kako bi se shvatila nedavna prošlost i izvukle pouke iz nje, i kako bi ona na kraju bila prevladana, ne leži u Haagu. Naprotiv, on čvrsto leži u rukama građana zemalja bivše Jugoslavije. Samo oni mogu sprovesti dalje procese tranzicijske pravde, kako bi se izgradila bolja, snažnija i inkluzivnija društva.

Na žalost, ovi procesi često nailaze na otpore. Značajni izazovi postoje i, štaviše, smišljeno se stvaraju, kako bi se iskrivila istina. Posebno je zabrinjavajuće to da se zločini i dalje snažno poriču i da se ratni zločinci i dalje slave. Takve aktivnosti samo produbljuju jaz između ljudi različitih nacionalnosti i čitavih društava zarobljenih u prošlosti.

U tom kontekstu, angažman organizacija civilnog društva – kao što su SENSE - Centar za tranzicijsku pravdu i njegovi partneri iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije –od najvećeg je značaja. Vaše inicijative približavaju pravo istinskoj pravdi u svijesti članova vaših zajednica. One doprinose konstruktivnom dijalogu i boljem razumijevanju zajedničke istorije regiona. Drago mi je da ste se, u svom radu tokom svih ovih godina, oslanjali na bogata naslijeđa i MKSJ-a i Mehanizma. Na taj način, stvorili ste istinski izvanredan izvor informativnih i edukativnih sredstava.

Odličan primjer ovoga je nesumnjivo "Srebrenička kolekcija". Ova jedinstvena multimedijska izložba predočava relevantan rad MKSJ-a na neposredan i upečatljiv način, čineći pravni diskurs lakše razumljivim za širu publiku, a istovremeno nas snažno podsjećajući na stravične događaje koje su se odigrali prije 25 godina. Zaista, teško je bilo kome da ostane ravnodušan nakon interakcije sa uvjerljivom "Srebreničkom kolekcijom".

Želim SENSE - Centru za tranzicijsku pravdu i njegovim partnerima mnogo uspjeha s ovim ambicioznim projektom, te s kampanjom Srebrenica 25 u širem smislu. Ubijeđen sam da će buduće generacije veoma cijeniti vaš neumorni rad. One će biti zahvalne – kao što sam i ja – što ste odbili biti pasivni tokom ovih izazovnih vremena, već ste preduzeli akciju i svoje znanje i napore uložili u ponovnu izgradnju i ponovno povezivanje zajednica širom bivše Jugoslavije.